chung cư PD Green Park là một trong suốt các dự án mới nhất xây dựng bình thường cư cho người dân được khai triển cư trú quận Hoàng Mai.

chung cư PD Green Park là 1 trong những tham gia án mới nhất thành lập chung cư cho người dân được