cái bình đất sét khổng lồ được coi là phương pháp cổ đại nhất trong chế biến rượu vang bán ở đâu nhưng Gruzia hi vọng

Việc dùng các mẫu bình đất sét đồ sộ được coi là qui định cổ điển nhất trong suốt chế