Nhiều Công Ty nhận vận chuyển, nhận order hàng về Việt Nam cho biết thêm vẫn “lụt” deals bởi quá tải.

Đã 2 tuần kể từ thời điểm ngày mua sắm độc thân 11/11 tại Trung Hoa, nhiều Doanh Nghiệp nhận

1 2 3