Tin thám tử – tôi đã từng làm bồ nhí, không phải của số 1 người đàn ông nhưng mà của vài số 3 người.

Mẹ tớ khóc chết giả khoảng thấy tớ trong bộ dạng của kẻ nhân tình cướp ông xã người khác

Tin thám tử – chồng như chiếc bóng che chở ta bao lâu nay, giờ bị dứt ra khỏi chiếc bóng đấy khiến ta lo ngại

ông xã như loại bóng che chở tớ bao xưa nay, giờ bị kết thúc ra khỏi loại bóng đó

1 218 219 220 221 222 229