Hướng dẫn những đèn led hiển thị trang bị in HP P1160

Bảng điều khiển thiết bị in bao gồm bốn đèn và hai nút. HP LaserJet

lắp thêm in 1320nw mang thêm ánh sáng ở đầu bảng điều khiển. những ánh sáng tạo ra

những cái phê chuẩn trạng thái máy in của bạn.

1 Đèn ko dây (chỉ thiết bị in HP LaserJet 1320nw): lúc đèn không dây bật sáng, một

kết nối không dây đã được thiết lập. khi đèn ko dây tắt, hoạt động không dây là

tàn tật. khi đèn ko dây nhấp nháy, sản phẩm công nghệ in đang cố gắng thiết lập một mạng ko dây

kết nối.

2 Đèn toner: khi mực in thấp, đèn Toner sẽ sáng. khi hộp mực in hết

đồ vật in hoặc khi hộp mực in rỗng, đèn Toner nhấp nháy.

3 Đèn chú ý: Cho biết khay tiếp mực trống, cửa hộp mực in mở, hoặc

những lỗi khác tồn tại. Xem trang thông tin về trang bị in để biết thêm thông tin.

4 Đèn sẵn sàng: Cho biết sản phẩm in đã sẵn sàng để in.

Nút và đèn 5 GO: Để in trang Demo hoặc để tiếp tục in khi sử dụng nguồn cấp dữ liệu thủ công

, bấm và nhả nút GO. Để in trang cấu hình, bấm và giữ phím GO

trong 5 giây.

6 Nút CANCEL: Để hủy lệnh in hiện đang in, nhấn nút CANCEL.

ưa chuộng Xem mô hình ánh sáng trạng thái để mô tả những loại ánh sáng.

các trang nổi bật nằm trong bộ nhớ của sản phẩm in. những trang này giúp bạn chẩn đoán và giải quyết vấn đề mang vật dụng in.

Trang trình diễn:

Trang Demo đựng các ví dụ về văn bản và đồ hoạ. Để in trang Demo, nhấn và

liền phát hành GO lúc đồ vật in đã sẵn sàng (đèn Sẵn sàng bật) và không in.

Trang cấu hình

Trang cấu hình liệt kê các cài đặt trên sự thật và đựng một báo cáo nhật ký. Bạn dĩ nhiên in

trang cấu hình từ đồ vật in, vật dụng chủ web nhúng hoặc Hộp công cụ HP.

Để in trang cấu hình từ vật dụng in, nhấn GO trong 5 giây, cho đến lúc ánh sáng màu vàng

bật lên, khi máy in đang ở trạng thái sẵn sàng.

nhấn mạnh Đảm bảo rằng bạn giữ nút GO trong ít hơn 10 giây.

lưu ý Bạn cũng kiên cố lấy thông tin mang trong nhật ký buổi lễ và trang cấu hình

thông qua HP Toolbox mà không phải in các trang. Xem sử dụng Hộp công cụ HP để biết thêm

thông tin.

Trang trạng thái nguồn cấp dưỡng

Trang Trạng thái phân phối cung cấp thông tin về hộp mực in được cài đặt trong

sản phẩm công nghệ in, lượng mực còn lại trong hộp mực in và số lượng trang

và những việc làm in đã được xử lý. Trang Trạng thái thêm vào cũng thêm vào lệnh

và thông tin tái chế. Trang Trạng thái Nguồn phân phối tự động in khi bạn in 1

trang cấu hình từ bảng điều khiển.

Trang cấu hình mạng

GHI CHÚ Trang Cấu hình Mạng chỉ với trên HP LaserJet 1320n,

sản phẩm in HP LaserJet 1320tn, và thiết bị in HP LaserJet 1320nw.

một trang Cấu hình Mạng in bất cứ lúc nào một trang cấu hình trang bị in được in. Bạn

cũng kiên cố in trang Cấu hình Mạng bằng phương pháp nhấn nút Đặt lại Mạng ở

phía sau thiết bị in (xem hình 7.4. Nút Reset Mạng).

Trang Cấu hình Mạng cung cấp thông tin về cấu hình mạng,

bao gồm shop IP, sửa đổi firmware, thống kê mạng, thông tin giao thức, và Bởi vậy

trên. Trang Cấu hình Mạng sẽ tự động in khi bạn in cấu hình

trang từ bảng điều khiển